A Tátra Téri Általános Iskola honlapja


A tartalomhoz

Hírek

Faliújság

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!Pótvizsga: 2017. augusztus 25., 9:00.Tanévnyitó: 2017. szeptember 1., 8:00. Megjelenés: ünneplőben.Szeretettel gratulálunk iskolánk tanítójának,
Cseh Sándornénak (Klári néninek) az elismerésért.


NYÁRI TÁBOR 2017

2017-ben a nyári napközis tábor július 3. és augusztus 18. (7 hét) között az Hajós Alfréd Általános Iskolában (1203 Bp., Lajtha László utca 5-7.) kerül megrendezésre. A tábor idejére átalakított helyiségekben és az udvaron változatos programokkal várjuk az alsó tagozatos tanulók jelentkezését.

Jogosult a tábor szolgáltatásainak igénybe vételére, aki:

Pesterzsébet közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel, Budapest Főváros XX. kerület településszintű bejelentéssel rendelkező, általános iskolába járó alsó tagozatos gyermek, továbbá a Pesterzsébet Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményekben dolgozók gyermekei, függetlenül a lakó és tartózkodási helytől.
XX. kerületi bejelentett lakcímmel nem rendelkező, de Pesterzsébeti általános iskolába járó gyermekek polgármesteri engedéllyel vehetnek részt a táborban.

A táborba előzetes jelentkezés szükséges.
A tábor megkezdése előtt a szülőnek nyilatkoznia kell a gyermek egészségi állapotáról.
A gyermekek táborhelyre érkezését és hazautazását a szülők egyénileg oldják meg.

A tábor ideje alatt nyújtott szolgáltatások:

A nyári napközis táborban biztosítjuk a gyermek felügyeletét, (hétfőtől péntekig 8-16 óra között) szabadidős programokon való részvételét, (az előre meghatározott programterv szerint) és napi háromszori étkezését.
Az érintett gyermekek számára diétás étkezést is biztosítunk. Diétás étkezésre csak orvosi igazolás alapján van lehetőség.

A részvétel napi költsége megegyezik az általános iskolai napközis ellátás 3-szori étkezési díjával. A tanév során nyújtott kedvezmények a tábor ideje alatt érvényesek.

Befizetés egy hétre előre történik, keddi napokon 7-13 óra között a tábor helyszínén.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek szüleinek is hetente kell kérelmezniük a tábori étkezést.

Ebben az évben is lehetőség nyílik arra, hogy az étkezésben résztvevő gyermek az előre nem látható hiányzás esetén (pl. betegség, egyéb akadályoztatás) a számára biztosított és elkészített ételt megkapja.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe