A Tátra Téri Általános Iskola honlapja


A tartalomhoz

Ebédbefizetés

Faliújság

Ebédbefizetés 2018 FEBRUÁR hónapra


2018. JANUÁR 10. (szerda)
07.00-13.00 óra között

Pót ebédbefizetés:
2018. JANUÁR 17. (szerda)
12.00-16.00 óra között


Más napokon és időpontban a befizetést elfogadni nem áll módunkban!

5. hét 2 nap
6. hét 5 nap
7. hét 5 nap
8. hét 5 nap
9. hét 3 nap

Összesen: 20 tanítási nap


Kerületi lakcímkártyával rendelkező gyermekek részére:
3x-i étkezés (napközi): 569.- Ft/20 nap: 11.380.- Ft
1x-i étkezés (csak ebéd): 395.- Ft/20 nap: 7.900.- Ft

Kerületi lakcímkártyával nem rendelkező gyermekek részére:
3x-i étkezés (napközi): 646.- Ft /20 nap: 12.920.- Ft
1x-i étkezés (csak ebéd): 448.- Ft/20 nap: 8.960.- Ft

Az átutalással történő befizetés határideje: 2018. január 19.
Raiffeisen Bank 12001008-01510879-00100008

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleinek is meg kell jelenniük valamelyik befizetésnél, és aláírásukkal igazolni kell az igényüket.

Kérjük a pénzt előre kiszámolni szíveskedjenek!

GAMESZ gazdaságisok elérhetősége:
421 1074

sosne.irisz@gmail.com
06/30/674 63
Ebédbefizetés 2018 JANUÁR hónapra2017. DECEMBER 06. (szerda)
07.00-13.00 óra között
Pót ebédbefizetés:
2017. DECEMBER 13. (szerda)
12.00-16.00 óra között


Más napokon és időpontban a befizetést elfogadni nem áll módunkban!

1. hét 3 nap
2. hét 5 nap
3. hét 5 nap
4. hét 5 nap
5. hét 3 nap

Összesen: 21 tanítási nap

Január 1. ünnep; január 2. téli szünet;


Kerületi lakcímkártyával rendelkező gyermekek részére:
3x-i étkezés (napközi): 569.- Ft/21 nap: 11.950.- Ft
1x-i étkezés (csak ebéd): 395.- Ft/21 nap: 8.295.- Ft

Kerületi lakcímkártyával nem rendelkező gyermekek részére
3x-i étkezés (napközi): 646.- Ft /21 nap: 13.565.- Ft
1x-i étkezés (csak ebéd): 448.- Ft/21 nap: 9.140.- Ft

Az átutalással történő befizetés határideje: 2017. december 18.
Raiffeisen Bank 12001008-01510879-00100008


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleinek is meg kell jelenniük valamelyik befizetésnél, és aláírásukkal igazolni kell az igényüket.

Kérjük a pénzt előre kiszámolni szíveskedjenek!

GAMESZ gazdaságisok elérhetősége: 421 10 74
sosne.irisz@gmail.com 06/30/674 63 15

ÁJÉKOZTATÓ
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK VÁLTOZÁSÁRÓL
2018. JANUÁR 1-TŐL


Tisztelt Szülők!

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 31/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete, illetve annak 1. számú melléklete (továbbiakban: Rendelet) alapján a 2018. január 1.-jei hatállyal megállapított, a gyermekintézményekben nyújtott étkeztetés intézményi térítési díjáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:
Az Önkormányzat által a Rendeletben megállapított intézményi térítési díj nem azonos az ellátást igénybe vevő szülő által fizetett személyi térítési díjjal. A személyi térítési díjat a Rendelet szabályai és vonatkozó törvényi szabályokkal együtt általános forgalmi adóval növelt összegben az intézményvezető állapítja meg a normatív kedvezmények figyelembevételével.
A gyermekétkeztetési térítési díjakat egyhavi időtartamra előre kell megfizetni, melyre tekintettel 2017. december hónapban már a Rendelet szerint megállapított, emelt összegű térítési díjat kell megfizetni.


A 2018. január 1. napjától érvényes étkezési személyi térítési díjak
(a normatív kedvezmény hiányában)

Általános iskolában egyszeri étkezés esetén:
A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 395,- Ft/nap
A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén: 448,- Ft/nap
Általános iskolában háromszori étkezés esetén:
A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 569,- Ft/nap
A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén: 646,- Ft/nap
Budapest, 2017. november 15.

Schmidtné Buda Andrea
Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály
osztályvezetője s.k.
Ebédbefizetés 2017 DECEMBER hónapra:


2017. NOVEMBER 8. (szerda)
07.00-13.00 óra között

Pót ebédbefizetés:

2017. NOVEMBER 15. (szerda)
12.00-16.00 óra közöttMás napokon és időpontban a befizetést elfogadni nem áll módunkban!

48. hét 1 nap
49. hét 5 nap

50. hét 5 nap
51. hét 5 nap

Összesen: 16 tanítási nap

December 25.;26.: ünnep; december 27.;28.;29.: téli szünet

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III.23.) Ök. számú rendelet módosításáról 2015. 01. 22-én az alábbi döntés született: "XX. kerületi bejelentett lakóhellyel, vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező és egyben kerületi nevelési - oktatási intézménybe járó gyermekek megemelkedett nyersanyagköltségét Pesterzsébet Önkormányzat átvállalja."

Kerületi lakcímkártyával rendelkező gyermekek részére:
3x-i étkezés (napközi): 510,76 Ft/16 nap: 8.170.- Ft
1x-i étkezés (csak ebéd): 354,14 Ft/16 nap: 5.665.- Ft

Kerületi lakcímkártyával nem rendelkező gyermekek részére
3x-i étkezés (napközi): 587,50 Ft /16 nap: 9.400.- Ft
1x-i étkezés (csak ebéd): 407,26 Ft/16 nap: 6.515.- Ft

Az átutalással történő befizetés határideje: 2017. november 24.
Raiffeisen Bank 12001008-01510879-00100008

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleinek is meg kell jelenniük valamelyik befizetésnél, és aláírásukkal igazolni kell az igényüket.

Kérjük a pénzt előre kiszámolni szíveskedjenek!


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe