A Tátra Téri Általános Iskola honlapja


A tartalomhoz

Álláshirdetés

Rejtett oldalak

Külső-Pesti Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bp. XX., Tátra Téri Általános Iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Tátra tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói oktató-nevelő munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek :

® Főiskola, tanítói ,
® tanítói - 1 év alatti szakmai tapasztalat ,
® Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ,
® magyar állampolgárság , büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
® Főiskola, tanító - ének művelődési terület,
® Önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány , végzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017 . november 3.

A pályázatok benyújtásának módja:
® Elektronikus úton Forgács Anna intézményvezető részére a tatraallas@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők beérkezett pályázatainak előszűrése után a kiválasztott pályázókkal személyes beszélgetés alapján döntünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017 . november 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:


A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.Külső-Pesti Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bp. XX., Tátra Téri Általános Iskola

Angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Tátra tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

® Főiskola, angol-bármely szakos tanár,
® Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ,
® magyar állampolgárság, büntetlen előélet , cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

® Önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél


A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3.

A pályázatok benyújtásának módja:
® Elektronikus úton Forgács Anna intézményvezető részére a tatraallas@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők beérkezett pályázatainak előszűrése után a kiválasztott pályázókkal személyes beszélgetés alapján döntünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017 . november 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:


A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza , így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.Külső-Pesti Tankerületi Központ


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


Bp. XX., Tátra Téri Általános Iskola


Informatika-fizika szakos tanár


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Tátra tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatika-fizika tantárgyak tanítása, oktató-nevelő munka

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

® Főiskola, informatika-fizika szakos tanár,
® Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ,
® magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

® Önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél


A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2017 november 4

A pályázatok benyújtásának módja:
® Elektronikus úton Forgács Anna intézményvezető részére a tatraallas@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők beérkezett pályázatainak előszűrése után a kiválasztott pályázókkal személyes beszélgetés alapján döntünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017 november 6.Külső-Pesti Tankerületi Központ


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bp. XX., Tátra Téri Általános Iskola


Matematika szakos tanár


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Budapest, , Tátra tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika órák megtartása, oktató-nevelő munka

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

® Főiskola, matematika szakos tanár,
® Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ,
® magyar állampolgárság , büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

® Önéletrajz, napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Megtekintés oldal,összesen: oldal


A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017november 4

A pályázatok benyújtásának módja:
® Elektronikus úton Forgács Anna intézményvezető részére a tatraallas@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők beérkezett pályázatainak előszűrése után a kiválasztott pályázókkal személyes beszélgetés alapján döntünk

A pályázat elbírálásának határideje: 2017 november 6.


Külső-Pesti Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXll 1. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bp. XX., Tátra Téri Általános Iskola

Földrajz-rajz szakos tanár

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1204 , Tátra tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássaljáró lényeges feladatok:

Földrajz-rajz órák megtartása, oktató-nevelő munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXll 1. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

® Főiskola, földrajz-rajz szakos tanár,
® Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) ,
® magyar állampolgárság , büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

® Önéletrajz , 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Forgács Anna intézményvezető részére a tatraallas@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkező k beérkezett pályázatainak előszűrése után a kiválasztott pályázókkal személyes beszélgetés alapján döntünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017 . november 6.KülPesti Tankerületi zpont


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


Bp. XX., Tátra Téri Általános Iskola


Kémia-biológia szakos tanár


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:


Budapest, , Tátra tér 1.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


Kémia-biológia-természetismeret tantárgyak tanítása, oktató-nevelő munka


Illetmény és juttatások:


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogá llásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:


@ Főiskola, kémia-biológia szakos tanár,
@ Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
@ magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


@ Önéletrajz, napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
http://admin.kozigallasgov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID =2

Megtekintés 2. oldal, összesen: oldalA munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A lyázat benyújtásának határideje: 2017. november 4


A lyázatok benyújtásának módja:

® Elektronikus úton Forgács Anna intézményvezető részére a tatraallas@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:


A jelentkezők beérkezett pályázatainak előszűrése után a kiválasztott pályázókkal személyes beszélgetés alapján döntünk

A pályázat elbírásának határideje : 2017 november 6


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:


A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe