A Tátra Téri Általános Iskola honlapja


A tartalomhoz

Búcsúznak a Tátra pedagógusai!!


Projekt megvalósításának tapasztalatai


A 2016/2017-es tanévben iskolákban a Nemzeti Tehetség Program a "Tátra tudósai" a fenntarthatóságért című projektet valósítottuk meg az 5-6. osztályos diákokkal.

A fenntartható fejlődés három alappillérének - szociális, gazdasági, a környezeti - és kölcsönhatásainak figyelembevételével alakítottuk ki programjainkat. A projekt során tudatosítottuk a gyerekekben, hogy lassítanunk kell a klímaváltozást és védekezni kell a hatásai ellen, továbbá a Föld erőforrásai végesek és a fenntarthatóság érdekében felhasználásuk korlátozott.
A projekt megvalósításában az alábbi témakörökkel foglalkoztunk:
A mobiltelefon és a környezetvédelem, hulladékhasznosítás, klímaváltozás és közlekedés, megújuló energiák: égből-, légből-, földből kapott, klímaváltozás hatásai, patak "örökbefogadása", ökológiai lábnyom börzsönyi kirándulás kapcsán, továbbá a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. meglátogatása.

A projekt során használtuk, ha lehet játékos formában, a természettudományos megismerési formákat: mintavétel, modellezés, motiváló kísérletek, hőmérsékletmérés, megfigyelés, vetélkedő, kézműves foglalkozások: makett készítés, plakáttervezés, hulladékszobrok, feladatlapok kitöltése, prezentációk.
A foglalkozásokba beiktatott játékok (csoportosítás, puzzle, színezés, stb.) a motiválás és a feloldás, feladatváltás mellett, egy-egy részképesség fejlesztését is segítették az alábbi módokon:
A mintavétel (szén-dioxid kibocsátás ? forgalomszámlálás) szerepe, több minta átlagértéke, várt és tapasztalt forgalom eltérése, a mérést kiértékelő matematikai eszközök megismerése, használata.és során számítógépes modellt használtunk a geotermikus energia hatásának bemutatására áló kísérletként készítettünk sütőpor vulkánt, ahol a fejlődő gáz erejét figyelhettük meg a vulkánunk kitörésekor. Kísérletet végeztünk akkor is, amikor a patak víz tisztaságát figyeltük meg. (pH, levegő szennyeződés kiszűrése). értünk hőmérsékletet ugyanakkor a patak partján, különféle növényborítású helyen, különféle magasságban.ünk szabad szemmel, nagyítóval és mikroszkóppal is, és értelmeztünk mindent, ami a szemünk elé került. (Vízibolhák mozgását, békák brekegését, vízparti növények felépítését.)án a tanulók többsége nem rendelkezik otthoni számítógéppel, csaknem minden foglalkozások megismerkedhettek egy-egy témához kapcsolódó számítógépes fejlesztő játékkal, internetes kereséssel, bemutató készítéssel stb.

A foglalkozásokba beiktatott játékok (csoportosítás, puzzle, színezés, stb.) a motiválás és a feloldás, feladatváltás mellett, egy-egy részképesség fejlesztését is segítik.
A vizes vetélkedőnél nagyrészt már tanult ismereteket hívtunk elő, és egy ismeretlen bepárlási kísérletből kellett következtetéseket levonniuk a tanulóknak. A vetélkedők során a gyerekek az ismert feladattípusokat gyorsan, ügyesen oldották meg,
Az oksági kapcsolatok a természettudományok alapját képezik. A projektben szereplő kirándulások - az egészséges életmódra való nevelés mellett jó lehetőséget teremtettek arra, hogy az időigényes tevékenységeket is gyakorolhassuk, hogy megtanuljunk kérdezni, figyeljünk oda, és értelmezzük mindazt, amit látunk.
A következmények belátása nevelheti csak a tanulókat a Földért felelősséget vállaló felnőttekké.
A projekt megvalósítása során a matematikai, természettudományos, technikai és digitális kompetenciáit fejlesztettük.


Szakmai vezetők
OM: 035165
1204 Budapest, Tátra tér 1.
tel: (06 1) 2 890 686
tel/fax: (06 1) 2 830 592
e-mail: tatrater@freemail.hu
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe